thu-tuc-thay-doi-giay-phep-kinh-doanh-cua-cong-ty.11854

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nếu công ty / doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như thay đổi tên, địa chỉ, phạm vi kinh doanh, vốn điều lệ, … của trụ sở công ty, xin vui lòng thực hiện theo đúng quy định. , cổ đông …, công ty / chủ doanh nghiệp Việc đăng ký công thương phải thay đổi theo quy định của Luật Doanh nghiệp và phải công bố thông tin thay đổi.

Thay đổi đăng ký kinh doanh như thế nào? Tôi cần thay đổi đăng ký kinh doanh trong những trường hợp nào? Doanh nghiệp cần chuẩn bị những giấy tờ gì, thủ tục đăng ký thay đổi, đăng ký biến động công thương như thế nào?

1. Thủ tục đăng ký chuyển đổi công thương
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 01/2021 / NĐ-CP, Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị thông tin đăng ký doanh nghiệp cần thay đổi

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể thay đổi nhiều nội dung đăng ký công thương khác nhau như: tên gọi, trụ sở, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, thành viên công ty hoặc người đại diện theo pháp luật … Vì vậy, trước khi làm thủ tục đăng ký công thương và thay đổi thương mại, doanh nghiệp cần chỉ ra rõ ràng sự cần thiết của nội dung Thay đổi. Doanh nghiệp có thể thay đổi một hoặc nhiều nội dung đăng ký công thương trong cùng một thủ tục đăng ký công thương.

Bước 2: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ

Thành phần hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp được quy định theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 01/2021 / NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp. Các thành phần tệp cấu hình khác nhau được yêu cầu cho mỗi nội dung của một thay đổi đăng ký doanh nghiệp khác nhau.

Bước 3: Gửi đơn đăng ký thay thế

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký công thương và nộp lệ phí thay đổi nội dung đăng ký công thương cho Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký công thương.

Bước 4: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh và nhận kết quả

Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp trong vòng 3 đến 5 ngày làm việc. Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nộp thêm một bộ hồ sơ giấy (nếu trước đó đã nộp trực tuyến) và xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ngược lại, nếu hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo chỉ đạo việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp bổ sung thông tin từ đầu và gửi lại.

2. Bắt buộc thay đổi đăng ký kinh doanh
Một số thông tin quan trọng không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh lâu dài của doanh nghiệp / công ty mà còn quyết định các thủ tục, thương hiệu, chi phí, thuế và nhiều nghĩa vụ phải thực hiện.

4. Nếu máy có RADF, chúng ta nhấn 1.2.3.4, sau đó chọn 5 và nhấn BẮT ĐẦU

5. Chờ máy hiển thị CẬP NHẬT HOÀN THÀNH trong khoảng 5 đến 7 phút rồi tắt máy, rút ​​usb và bật máy

Related Posts